tillbaka till textil-mönster

 

Ca 3 000 kvm, Zon 4-5. Jordmån - mest sten!

Syd och norrsluttning med litet dike mellan som torkar ut sommartid

Halva området markberett efter avverkning
övrigt med mycket ris och tät gräsväxt

Under 2018-2020 planterat ca 100 olika lövträd 20 - 200 cm höga
samt en del mindre buskar

Mycket självsått är på väg upp, något gammalt finns kvar

  Hassel  

HASSEL
Corylus avellana

3 - 8 m

Skuggväxt. Stammarna slanka och sega. Bra till korgmaterial.
Nötterna ingår inte i allemansrätten

 
 

BOK
Fagus sylvatica

Hårt och hållbart träslag. Tåligt mot vatten. Förr till kvarnhjul och båtbygge. Nu till möbler och glasspinnar.

 

Bok

 
  Rönn  

RÖNN
Sorbus aucuparia

10 - 15 m
Mycket C-vitaminrika bär. Veden är fast och seg. Har använts till bruksföremål som hjulekrar och skaft, samt till slagrutor.

 
 

OXEL
Sorbus intermedia

10 - 15 m
Ljuskrävande o köldtålig
Hård och jämn ved. Till tumstockar och träsniderier.

  Oxel  
  Rysk lönn  

RYSK LÖNN
Acer tartaricum

8 - 10 m

Värme-och torktålig.
Röda näsor o bladskaft.

 

 

BOKHARALÖNN
Acer tartaricum ssp semenovii
  Bokharalönn  

 

Ginnala  

GINNALALÖNN
Acer tartaricum ssp ginnala

8 - 10 m

Röda blad på hösten. Röda bladskaft.

 

 

TYSK LÖNN, SYKOMORLÖNN
Acer pseudoplatanus

20 - 30 m

Giftig för hästar

  Tysk lönn  
  Naverlönn  

NAVERLÖNN
Acer campestre

10 - 15 m

Utmärkt som häckväxt. Tålig.

 

 

SILVERLÖNN
Acer saccharinum

20 - 30 m

Silvergrå baksida på löven.
Snabbväxande. Parkträd

  Silverlönn  

 

Lönn  

SKOGSLÖNN
Acer plantanoides

20 - 30 m
Lönnen har djupa röttet och är stormfast. Vanligt vårdträd.
Gulvit stark ved. Till golv, möbler och musikinstrument.

 

 

SKOGSALM
Ulmus glabra ssp scabra

Almen tål hårt vinterklimat. Utmärkt till parkett och möbelvirke

  Alm  
  Kastanj  

HÄSTKASTANJ
Aesculus hippocastamum

10 - 20m

Giftig. Häst o vissa hjortar kan äta kastanjerna.

 

 

LIND (?)Tilia cordata
cordata = hjärtformad
BOHUSLIND har håriga blad och bladskaft.
Tillhör familjen malvaväxter.
Lindträ är mjukt och används gärna till sniderier.
  lind  

 

ek

 

EK
Quercus robur

Hårt och starkt träslag. Till möbler och golv.
Veden blir hårdare ju fortare trädet växer.

 

 

DAGGROS
Rosa glauca

1-3 m. Blådaggiga årsskott. Frisk
och tålig. Känd sedan slutet av 1700-talet.

  daggros  
 

Fågelbär

 

FÅGELBÄR el SÖTKÖRSBÄR
Prunus avium

Eftertraktat slöjdvirke. (körsbär)
Blommar maj - juni.

 

 

DRUVFLÄDER
Sambucus racemosa

Högst 4 m. Gul-vita blommor.
Frukten är röd. Giftig.

 

Druvfläder

 

 

Lingonoxbär

 

LINGONOXBÄR
Cotoneaster horizontalis

Bären omtyckta av fåglar

 
 

FINGERBORGSBLOMMA
Digitalis purpurea

Trivs fint på hygget
Frön har följt med de nysatta träden


 

Digitalis

 
 

Brandlilja

  BRANDLILJA
Lilium bulbiferum

Har också dykt upp i skogen
Namnet kommer av brandgul lilja som den också kallats
Var en vanlig växt vid torpen förr
 
  Artbestämning kan i vissa fall vara osäker då många fröer kommit med vind eller fåglar, och då medföljer ingen produktbeskrivning!