Växjö Konserthus
utställning av blomsterfoto
i samband med jämställdhetsmässa 29 jan 2010