tillbaka till CV
Alla som ställt ut på
Café Fontaine under år 2002
har en gemensam konstutställning
under kulturnatten 25 jan 2003